alert-icon

KESCO përdor Cookie Policy për t'ju ofruar një përvojë më të mirë gjatë shfletimit. Duke e përdorur faqen tonë, ju i pranoni politikat tona për 'cookies'.

shq eng srb
gradient

Kush jemi ne

KESCO është partneri juaj i besuar për zgjidhjet më të mira, më të qëndrueshme dhe më të përballueshme energjetike.

E themeluar në janar të vitit 2015, KESCO ka funksionin e Furnizuesit të Shërbimit Universal të energjisë elektrike në Republikën e Kosovës dhe është në pronësi të kompanive prestigjioze turke, Limak dhe Çalik.

Si kompani inovative, ne adaptojmë shërbimet në përputhshmëri me kërkesën e konsumatorëve, teknologjive të kohës dhe me vëmendje nga energjia e qëndrueshme dhe e pastër. Ne ofrojmë furnizim të besueshëm me energji elektrike për konsumatorë shtëpiakë, biznesorë dhe industrialë.

Ne u japim rëndësi të madhe konsumatorëve tanë dhe i vëmë kërkesat e tyre në qendër të çfarëdo që bëjmë.

Ekipi ynë i përkushtuar i Përkujdesit për Konsumatorë, konkretisht Qendra e Thirrjes është në dispozicion 24/7 për të adresuar pyetjet dhe kërkesat e konsumatorëve më përpikëri.

Të shpërndarë në të gjithë vendin, KESCO numëron gjithsej 31 arka që shërbejnë për pagesa dhe konsultime për të gjithë konsumatorët. Kompania ofron edhe shërbime elektronike të pagesave dhe informacioneve detajuese të furnizimit për konsumatorë, përmes aplikacionit mobil e-Kesco. Shërbimet tona online janë lehtësisht të qasshme për të gjithë.

KESCO ka marrëveshje për pagesa të energjisë elektrike me të gjithë bankat kosovare dhe kompanitë për transfere të parave, përmes të cilave konsumatorëve iu mundësohet qasje e lehtë në shërbime.

Përveç synimit parësor që kemi furnizimin e qëndrueshëm me energji elektrike për konsumatorët tanë, kompania ka për qëllim zhvillimin dhe përkrahjen e shoqërisë, duke e fuqizuar rolin e gruas në vendin e punës dhe duke e bërë pjesë kyçe të vendimmarrjes. Sot me krenari theksojmë se mbi 51% e stafit tonë janë gra.

Aspiratat tona janë që përmes shërbimeve dhe vendimeve tona të kemi ndikim në zhvillimin ekonomik dhe social të vendit dhe ta fuqizojmë sa më shumë energjinë efiçiente.

Banner image

Misioni

Të ofrojmë energji elektrike cilësore përmes shërbimeve të avancuara dhe çmimeve të përballueshme duke përdorur vazhdimisht risitë e fundit teknologjike në fushën e energjisë.

Vizoni

Të punojmë për furnizim të qëndrueshëm duke ruajtur cilësinë dhe përballueshmërinë dhe të jemi në hap me trendet e tranzicionit të energjisë së gjelbër në botë.

Konsumatori në qendër

Ekipi ynë i përkushtuar i Përkujdesit për Konsumatorë, konkretisht Qendra e Thirrjes është në dispozicion 24/7 për të adresuar pyetjet dhe kërkesat e konsumatorëve tanë.

Vlerat tona

Ne rezonojmë ndershmëri dhe besueshmëri në çdo veprim që ndërmarrim dhe ruajmë integritetin tonë duke mbajtur standarde të larta etike në të gjitha marrëdhëniet biznesore dhe profesionale.