alert-icon

KESCO përdor Cookie Policy për t'ju ofruar një përvojë më të mirë gjatë shfletimit. Duke e përdorur faqen tonë, ju i pranoni politikat tona për 'cookies'.

shq eng
gradient

Projekti womEn

Parimet për Fuqizimin e Grave (WEPs) janë një seri parimesh që ofrojnë udhëzime për biznese, rreth promovimit të barazisë gjinore dhe fuqizimit të grave në vendin e punës dhe në komunitet. Themeluar nga UN Global Compact dhe UN Women, këto parime janë hapa specifik drejt arritjes së plotë të barazisë gjinore në vendin e punës.

KESCO ka nënshkruar dhe është zotuar për të respektuar këto parime, mbi të gjitha për të ofruar mundësi të barabarata për të gjithë punonjësit. Për të marrë hapa konkret në këtë drejtim, KESCO ka bërë:

 • Organizimin e ligjëratave për barazi gjinore për të gjithë punonjësit
 • Hapjen e dhomave të posaçme për nënat gjidhënëse dhe foshnjet brenda kompanisë
 • Vendosjen e kutive të raportimit në çdo distrikt, për çfarëdo diskriminimi gjinor që punonjësit mund të hasin në punë
 • Planifikimin e punësimit dhe përkrahjes së dhjetra vajzave dhe grave
 • Përpilimin e planeve të qarta për krijimin e Zyrës së posaçme për barazi gjinore, etj. 
womEn

Artikujt

Rritja e mundësive ekonomike për gratë

Investimi në gra është investim në sukses!

Angazhimin e vërtetë në përkrahje të grave, KESCO e tregon duke integruar mundësitë ekonom ...

Më shumë

Gratë udhëheqëse të KESCO-s

Të zonjat e shumë të suksesshme, në krye të departamenteve më të rëndësishme të kompanisë, të cilat kanë një rol të jashtëzakonshëm në sukseset e kompanisë, ...

Më shumë

All articles

 • Të gjitha
 • Janar
 • Shkurt
 • Mars
 • Prill
 • Maj
 • Qershor
 • Korrik
 • Gusht
 • Shtator
 • Tetor
 • Nëntor
 • Dhjetor
 • Të gjitha
 • Prej 2021
 • Prej 2022
 • Prej 2023
 • Prej 2024
Not found image

Not found!

Shkarko aplikacionin eKesco