alert-icon

KESCO përdor Cookie Policy për t'ju ofruar një përvojë më të mirë gjatë shfletimit. Duke e përdorur faqen tonë, ju i pranoni politikat tona për 'cookies'.

shq eng srb
gradient

Qëndrueshmëria dhe zotimet

KESCO përkushtohet të inkurajojë praktikat më të mira për qëndrueshmëri, duke mbajtur zotimet dhe duke përmirësuar vazhdimisht performancën tonë

Ne jemi kompani moderne, e orientuar dhe e përkushtuar të vazhdojë drejt plotësimit të nevojave për energji elektrike për konsumatorët përmes teknologjisë më të re, për një të ardhme të qëndrueshme energjetike. 

Aspiratat tona janë që të mbajmë epitetin e kompanisë që furnizon energjinë për zhvillim ekonomik dhe social, fuqizim të energjisë efiçiente dhe duke ju përshtatur dhe qëndruar sa më afër konsumatorëve tonë.

  • Konsumatorët: Sigurimi i furnizimit të qëndrueshëm, të sigurt dhe të përballueshëm për qytetarët e Kosovës.
  • Efikasiteti: Të përkushtuar për të ofruar shërbime me cilësi të lartë.
  • Siguria: Prioriteti kryesor - mirëqenia e punonjësve dhe publikut të gjerë.
  • Cilësitë e kompanisë: T’u shërbejmë konsumatorëve dhe palëve të treta me devotshmëri, etikë dhe respekt.
  • Orientimi ndaj konsumatorëve: Të rrisim vlerën e konsumatorëve tonë duke iu përgjigjur nevojave të tyre dhe duke tejkaluar pritshmërinë e tyre.

Shkarko aplikacionin eKesco