alert-icon

KESCO përdor Cookie Policy për t'ju ofruar një përvojë më të mirë gjatë shfletimit. Duke e përdorur faqen tonë, ju i pranoni politikat tona për 'cookies'.

shq eng srb

Politikat e privatësisë

KESCO (“ne”) menaxhon faqen e internetit ://www.kesco-energy.com ("Shërbimi"). Kjo faqe ju informon për politikat tona në lidhje me mbledhjen, përdorimin dhe shpalosjen e të dhënave personale kur përdorni Shërbimin tonë dhe zgjedhjet që keni lidhur me ato të dhëna. Ne përdorim të dhënat tuaja për të siguruar dhe përmirësuar Shërbimin. Duke përdorur Shërbimin, ju pranoni mbledhjen dhe përdorimin e informacionit në përputhje me këtë politikë. Nëse nuk përcaktohet ndryshe në këtë Politikë të Privatësisë, termat e përdorur në këtë Politikë të Privatësisë kanë të njëjtat kuptime si në Termet dhe Kushtet tona, të çasshme nga https://www.kesco-energy.com