shq eng srb

Česta pitanja

Kako vam možamo pomoći?

Kako mogu prethodno da budem obavešten o planiranim prekidima električne energije?

Kako biste primili informacije o planiranim prekidima električne energije, možete da se registrujete na aplikaciju „eKesco“ ili da nam pišete na: info@kesco-energy.com dajući relevantne informacije.

Zahtev za ponovno priključivanje nakon isključenja zbog nastalog dugovanja

Klijent treba da podnese zahtev za ponovno priključivanje pri Odeljenju za potrošače kod licenciranog snabdevača (pogledaj snabdevače). Na osnovu Pravila RUE-a br. 09/2017 o isključenju i ponovnom priključenju potrošača u energetskom sektoru, poglavlja VI, člana 23, vremenski rokovi i uslovi za ponovno priključenje su:

Energetsko preduzeće ponovo priključuje objekat klijenta ne kasnije od 24 časa nakon što su ispunjeni uslovi za ponovno priključenje. Ukoliko iz nekog tehničkog razloga, klijent ne može da se ponovo priključi u gore navedenom roku, potrošač može podneti zahtev preko centra za pozive (Call centra) ili kancelarije za brigu o potrošačima.

Kada je električna energija jeftinija, a kada skuplja?

Maloprodajne tarife električne energije regulisane su i odobrene od strane Regulatornog ureda za energiju. Postojeća dnevna tarifna struktura sastoji se od visoke tarife (VT) (tarifa e lartë (TL) ) i niske tarife (NT) (tarifa e ulët (TU)).

Vreme korišćenja visoke tarife od 1. oktobra do 31. marta je od 07.00 do 22.00 časova, a od 1. aprila do 30. septembra je od 08.00 do 23.00 časova.

Zašto treba da plaćamo fiksnu tarifu?

Fiksnu tarifu određuje Regulatorni ured za energiju i to je tarifa koja se određuje kako bi se pokrili administrativni troškovi i usluge, kao što su: očitavanje, obračunavanje, distribucija računa, održavanje računa potrošača i dr.

Kako da dam sugestiju, pohvalu ili žalbu na vaše usluge koje pruža osoblje KESCO-a?

Da date sugestiju, zahvalnost ili žalbu na naše usluge, možete je podneti, popunjavanjem dotičnog formulara i da ga stavite u kutiju sa sugestijama u svim distriktima/ potdistrkitima KESCO-a.

Preuzmite aplikaciju eKesco