shq eng srb

Česta pitanja

Kako vam možamo pomoći?

Koji su načini plaćanja računa za električnu energiju?

KESCO a.d. pruža nekoliko mogućnosti uplate računa za električnu energiju:

  • na kasama KESCO-a;
  • preko aplikacije eKesco, gde se uplate mogu vršiti svim domaćim i međunarodnim Visa i Master Card karticama;
  • u komercijalnim bankama, finansijskim nebankarskim institucijama.

Ostale informacije u vezi sa uplatama možete naći u rubrici Račun i uplata na internet stranici KESCO-a.

Kako da podnesem zahtev/žalbu u KESCO-u?

Svi postojeći potrošači kojima su potrebne različite usluge električne energije od KESCO-a a.d. mogu se pojaviti na šalterima brige o potrošačima, specifikujući njihov zahtev ili žalbu, kako je dole navedeno: 


1. korak-    Pojavite se na šalterima službe za potrošače ili preuzmite formular ovde. 
2. korak-     Popunite podatke o potrošaču, kako je gore navedeno (1. korak). 
3. korak    Unesite znak (kliknite na osenčeni kvadrat) kako biste specifikovali vrstu žalbe ili zahteva kako je opisano u formularu.
4. korak    Unesite neki podataka koji nam mo\e pomo’i u što pravičnijem razmatranju vašeg zahteva. 
5. korak-    Potpišite formular i upišite datum.
6. korak-    Predajte formular na najbližem KESCO-ovom šalteru. Tokom predaje, službenik na šalteru će vam dati referentni broj kojim se dokazuje da ste podneli zahtev/ žalbu. 

Potrošači mogu podnositi zahteve ili žalbe u vezi sa uslugama električne energije i preko elektronske pošte: info@kesco-energy.com; Centra za pozive (Call centra) ili preko zvanične Facebook stranice. 
 

Gde mogu da pronađem informacije u vezi sa računom za električnu energiju?

Račun za električnu energiju se svakog meseca predaje fizički na vašu adresu koja je specifikovana u ugovoru za snabdevanje električnom energijom.

Prema članu 28 Pravila o opštim uslovima snabdevanja električnom energijom, tačka 4 ističe: „Računi se šalju na adresu potrošača naznačenoj na ugovoru snabdevanja. Ukoliko nije naznačena adresa ili je pak ona netačna, ili ukoliko potrošač više ne stanuje na naznačenu adresu, snabdevač vrši isporuku na fizičkoj lokaciji gde je utrošena energija.”

Druga mogućnost za prijem računa električne energije jeste preko aplikacije eKesco, preko službenog zahteva putem e-maila info@kesco-energy.com ili preko ostalih online platformi koje su na raspolaganju potrošačima.

Preuzmite aplikaciju eKesco