alert-icon

KESCO upotrebljava 'Cookie Policy' kako bi vam pružili bolje iskustvo pregledanja. Koristeći naše web-stranice, prihvaćate naše ‘cookies' politike.

shq eng srb

Tarife

Maloprodajne tarife električne energije (konačne tarife) su cene koje potrošač treba da plati za dobijenu uslugu. One treba da budu jednostavne, transparentne i ne diskriminatorne.

Svrha tarifa je:

  • Pokrivanje razumnih troškova;
  • Promovisanje efikasnog korišćenja električne energije;
  • Poboljšanje kvaliteta usluga sa električnom energijom ;

One moraju održavati ekonomske signale i obezbediti održivost i stabilnost.

Na regulisanom tržištu konačne tarife se sastoje od skupa cena koje Snabdevači sa Univerzalnim Uslugama zadužuju krajnje potrošače i sastoje se od troškova kupovine električne energije, usluga mreža prenosa i distribucije, kao i troškova snabdevača za pružanje standardnih usluga.

Regulisane tarife se odredjuju u skladu sa primarnim i sekundarnim zakonodavstvom i podležu odobrenju od strane Regulatora za Električnu Energiju. U redovnom postupku preispitivanja tarifa, tarife električne energije se odredjuju pre svake relevantne tarifne godine (1 april-31 mart).

 

Nije pronađen

Preuzmite aplikaciju eKesco