shq eng srb

Česta pitanja

Kako vam možamo pomoći?

Da li mogu da platim račun električne energije preko e-banking usluga u banci u kojoj imam račun, iako ugovor sa KESCO-om nije na moje ime (na primer račun roditelja ili stanodavca)?

Možete da izvršite uplatu putem ovih usluga ukoliko ste sklopili ugovor sa bankom u kojoj imate račun. Dovoljno je da u trenutku izvršenja uplate popunite tačno informacije koje se od vas traže (šifra potrošača li referentni broj koji je upisan na dnu računa

Pogrešno sam platio/la sam račun za električnu energiju, šta da radim? (pogrešna šifra, greška u opisu, i dr.)

U slučaju grešaka tokom uplate računa električne energije, sugerišemo vam da posetite šaltere za brigu o potrošačima u KESCO-u u vašem dotičnom distriktu, kako biste podneli zahtev o prepravci greške u vezi sa uplatom.

U slučaju uplate preko finansijskih nebankarskih institucija, molimo vas da se obratite dotičnoj instituciji gde je izvršena uplata. Ukoliko je uplata pogrešno izvršena preko mobilne aplikacije „eKesco“, sugerišemo vam da nam pišete na mail: info@kesco-energy.com ili da podnesete žalbu na šalterima za brigu o potrošačima u KESCO-u.

Da li se zadržava provizija tokom online uplata računa za električnu energiju

Kompanija KESCO ne zadržava proviziju tokom online uplata računa električne energije. U slučaju da dođe do zadržavanja, molimo vas da kontaktirate vašu banku.

Socijalni sam slučaju i ne mogu da platim račun. Kako da postupim?

Svi potrošači koji primaju KESCO-ove usluge obavezni su da ispune njihove obaveze prema kompaniji. Međutim, u određenim slučajevima, kategorije kao što su socijalni slučajevi, regulisane su zakonodavstvom domaćih institucija.

U te svrhe, KESCO blisko sarađuje sa Ministarstvom rada i socijalne zaštite radi sprovođenja subvencija za kategorije socijalnih slučajeva, prema listama koje odredi dotično ministarstvo. Za svaku informaciju u vezi sa socijalnim slučajevima, potrošači treba da se obrate Ministarstvu rada i socijalne zaštite.

Preuzmite aplikaciju eKesco