shq eng srb

Česta pitanja

Kako vam možamo pomoći?

Kako da se registruje na mobilnu aplikaciju „eKesco“?

Mobilna aplikacija eKesco se može preuzeti za:

Android (PlayStore), iPhone(AppStore),  tražeći e-Kesco.

Nakon preuzimanja, registrujete se popunjavanjem vaših podataka: šifre, imena i prezimena, broja telefona i e-maila.

Potrošač na jedan profil može da registruje više od jednog brojila. Za detaljnije informacije o registrovanju i korišćenju mobilne aplikacije eKesco, možete preuzeti priručnik za eKesco.

Na adresi: kesco-energy.com možete pronaći detaljniji priručnik o korišćenju aplikacije.

Kako mogu prethodno da budem obavešten o planiranim prekidima električne energije?

Kako biste primili informacije o planiranim prekidima električne energije, možete da se registrujete na aplikaciju „eKesco“ ili da nam pišete na: info@kesco-energy.com dajući relevantne informacije.

Koji su načini plaćanja računa za električnu energiju?

KESCO a.d. pruža nekoliko mogućnosti uplate računa za električnu energiju:

  • na kasama KESCO-a;
  • preko aplikacije eKesco, gde se uplate mogu vršiti svim domaćim i međunarodnim Visa i Master Card karticama;
  • u komercijalnim bankama, finansijskim nebankarskim institucijama.

Ostale informacije u vezi sa uplatama možete naći u rubrici Račun i uplata na internet stranici KESCO-a.

Kako da podnesem zahtev/žalbu u KESCO-u?

Svi postojeći potrošači kojima su potrebne različite usluge električne energije od KESCO-a a.d. mogu se pojaviti na šalterima brige o potrošačima, specifikujući njihov zahtev ili žalbu, kako je dole navedeno: 


1. korak-    Pojavite se na šalterima službe za potrošače ili preuzmite formular ovde. 
2. korak-     Popunite podatke o potrošaču, kako je gore navedeno (1. korak). 
3. korak    Unesite znak (kliknite na osenčeni kvadrat) kako biste specifikovali vrstu žalbe ili zahteva kako je opisano u formularu.
4. korak    Unesite neki podataka koji nam mo\e pomo’i u što pravičnijem razmatranju vašeg zahteva. 
5. korak-    Potpišite formular i upišite datum.
6. korak-    Predajte formular na najbližem KESCO-ovom šalteru. Tokom predaje, službenik na šalteru će vam dati referentni broj kojim se dokazuje da ste podneli zahtev/ žalbu. 

Potrošači mogu podnositi zahteve ili žalbe u vezi sa uslugama električne energije i preko elektronske pošte: info@kesco-energy.com; Centra za pozive (Call centra) ili preko zvanične Facebook stranice. 
 

Zahtev za ponovno priključivanje nakon isključenja zbog nastalog dugovanja

Klijent treba da podnese zahtev za ponovno priključivanje pri Odeljenju za potrošače kod licenciranog snabdevača (pogledaj snabdevače). Na osnovu Pravila RUE-a br. 09/2017 o isključenju i ponovnom priključenju potrošača u energetskom sektoru, poglavlja VI, člana 23, vremenski rokovi i uslovi za ponovno priključenje su:

Energetsko preduzeće ponovo priključuje objekat klijenta ne kasnije od 24 časa nakon što su ispunjeni uslovi za ponovno priključenje. Ukoliko iz nekog tehničkog razloga, klijent ne može da se ponovo priključi u gore navedenom roku, potrošač može podneti zahtev preko centra za pozive (Call centra) ili kancelarije za brigu o potrošačima.

Kada je električna energija jeftinija, a kada skuplja?

Maloprodajne tarife električne energije regulisane su i odobrene od strane Regulatornog ureda za energiju. Postojeća dnevna tarifna struktura sastoji se od visoke tarife (VT) (tarifa e lartë (TL) ) i niske tarife (NT) (tarifa e ulët (TU)).

Vreme korišćenja visoke tarife od 1. oktobra do 31. marta je od 07.00 do 22.00 časova, a od 1. aprila do 30. septembra je od 08.00 do 23.00 časova.

Da li mogu da platim račun električne energije preko e-banking usluga u banci u kojoj imam račun, iako ugovor sa KESCO-om nije na moje ime (na primer račun roditelja ili stanodavca)?

Možete da izvršite uplatu putem ovih usluga ukoliko ste sklopili ugovor sa bankom u kojoj imate račun. Dovoljno je da u trenutku izvršenja uplate popunite tačno informacije koje se od vas traže (šifra potrošača li referentni broj koji je upisan na dnu računa

Pogrešno sam platio/la sam račun za električnu energiju, šta da radim? (pogrešna šifra, greška u opisu, i dr.)

U slučaju grešaka tokom uplate računa električne energije, sugerišemo vam da posetite šaltere za brigu o potrošačima u KESCO-u u vašem dotičnom distriktu, kako biste podneli zahtev o prepravci greške u vezi sa uplatom.

U slučaju uplate preko finansijskih nebankarskih institucija, molimo vas da se obratite dotičnoj instituciji gde je izvršena uplata. Ukoliko je uplata pogrešno izvršena preko mobilne aplikacije „eKesco“, sugerišemo vam da nam pišete na mail: info@kesco-energy.com ili da podnesete žalbu na šalterima za brigu o potrošačima u KESCO-u.

Zašto treba da plaćamo fiksnu tarifu?

Fiksnu tarifu određuje Regulatorni ured za energiju i to je tarifa koja se određuje kako bi se pokrili administrativni troškovi i usluge, kao što su: očitavanje, obračunavanje, distribucija računa, održavanje računa potrošača i dr.

Kako mogu da se prijavim na aplikaciju eKesco nakon što zaboravim lozinku?

U slučaju kada se zaboravi lozinka ili iz drugih razloga ne možete da se prijavite na aplikaciju eKesco, molimo vas da pošaljete e-mail na: info@kesco-energy.com upisujući tačno podatke o mernoj tački/ brojilu i pojasnite problem zbog kojeg ne možete da se prijavite. Centar za pozive (Call centar) vam takođe može pomoći u slučaju da naiđete na takve probleme.

Kako da dam sugestiju, pohvalu ili žalbu na vaše usluge koje pruža osoblje KESCO-a?

Da date sugestiju, zahvalnost ili žalbu na naše usluge, možete je podneti, popunjavanjem dotičnog formulara i da ga stavite u kutiju sa sugestijama u svim distriktima/ potdistrkitima KESCO-a.

Da li se zadržava provizija tokom online uplata računa za električnu energiju

Kompanija KESCO ne zadržava proviziju tokom online uplata računa električne energije. U slučaju da dođe do zadržavanja, molimo vas da kontaktirate vašu banku.

Socijalni sam slučaju i ne mogu da platim račun. Kako da postupim?

Svi potrošači koji primaju KESCO-ove usluge obavezni su da ispune njihove obaveze prema kompaniji. Međutim, u određenim slučajevima, kategorije kao što su socijalni slučajevi, regulisane su zakonodavstvom domaćih institucija.

U te svrhe, KESCO blisko sarađuje sa Ministarstvom rada i socijalne zaštite radi sprovođenja subvencija za kategorije socijalnih slučajeva, prema listama koje odredi dotično ministarstvo. Za svaku informaciju u vezi sa socijalnim slučajevima, potrošači treba da se obrate Ministarstvu rada i socijalne zaštite.

Gde mogu da pronađem informacije u vezi sa računom za električnu energiju?

Račun za električnu energiju se svakog meseca predaje fizički na vašu adresu koja je specifikovana u ugovoru za snabdevanje električnom energijom.

Prema članu 28 Pravila o opštim uslovima snabdevanja električnom energijom, tačka 4 ističe: „Računi se šalju na adresu potrošača naznačenoj na ugovoru snabdevanja. Ukoliko nije naznačena adresa ili je pak ona netačna, ili ukoliko potrošač više ne stanuje na naznačenu adresu, snabdevač vrši isporuku na fizičkoj lokaciji gde je utrošena energija.”

Druga mogućnost za prijem računa električne energije jeste preko aplikacije eKesco, preko službenog zahteva putem e-maila info@kesco-energy.com ili preko ostalih online platformi koje su na raspolaganju potrošačima.

Pse nuk mund të regjistrohem në aplikacionin eKesco?

Nëse të gjitha të dhënat tuaja janë të sakta, si email adresa aktive dhe fjalëkalimi i llogarisë suaj në eKesco dhe ju prapë nuk mund të kyçeni në aplikacion, atëherë, ju lutem, sigurohuni që numri juaj personal i letërnjoftimit nuk ka skaduar, ngase regjistrimi në aplikacion nuk mund të procedojë tutje nëse ka ndodhur kjo e dyta.

Përveç kësaj, nëse dikush tjetër është regjistruar me të njëjtat të dhëna personale në aplikacion, nuk mund të regjistroheni edhe ju. Në këtë rast ju paraqitet njoftimi me shkrim se “në këtë llogari është regjistruar dikush tjetër”. Kështu, nëse emri juaj është edhe në faturën ose në shifrën për të cilën kërkoni të regjistroheni, atëherë na shkruani në emailin tonë zyrtar: info@kesco-energy.com, me kërkesë që të fshihet regjistrimi i personit paraprak në llogarinë tuaj.

 

 

Si ta ndryshoj fjalëkalimin në eKesco?

Fjalëkalimin në llogarinë tuaj të eKesco-s rekomandohet ta ndërroni përmes emailit fillestar me të cilin jeni regjistruar në llogari. Shikojeni inboxin tuaj të email adresës për t’u kyçur në linkun e rivendosjes/ndërrimit. Kjo procedurë është shumë e shpejtë dhe efikase.

Nëse ende keni problem ta ndryshoni fjalëkalimin ose e keni harruar at, na dërgoni njërën nga të dhënat bazike në emailin tonë: info@kesco-energy.com: emailin me të cilin jeni regjistruar, shifrën tuaj të konsumatorit ose numrin personal dhe ne do ta rivendosim fjalëkalimin tuaj. Në momentin e rivendosjes do të pranoni mesazhin me fjalëkalimin e ri në emailin ose në numrin e telefonit që e keni të regjistruar në aplikacion.

Pse nuk më funksionon ta kryejë pagesën e energjisë elektrike përmes eKesco-s?

Nëse nuk mund ta kryeni shërbimin e pagesës së energjisë elektrike përmes eKesco-s pasi që keni provuar edhe për të dytën herë, çështja mund të jetë edhe te xhirollogaria bankare/banka juaj. Ju lutem, sigurohuni të dilni edhe një herë nga aplikacioni dhe të hyni përsëri për të parë nëse shqetësimi juaj rreth eKesco-s do të rregullohet. Normalisht pagesat kryhen nga të gjitha bankat aktive në Kosovë.

Nëse edhe kjo mënyrë nuk e mundëson realizimin e pagesës, na shkruani në emailin tonë zyrtar, duke na dërguar edhe njërën nga të dhënat bazike: emailin me të cilin jeni regjistruar, shifrën tuaj të konsumatorit ose numrin personal. Pastaj ne do të njoftojmë shërbimin përkatës të IT-së që ta verifikojë se a ka ndonjë problem me aplikacionin, në mënyrë që ta eliminojmë atë.

Pse aplikacioni ekesco më shfaq vetëm gjendjen e faturës një herë në muaj dhe jo gjendjen momentale?

Sa i përket gjendjes së tanishme, shfaqja e kësaj është e mundur vetëm te njehsorët të cilët lexohen nga distanca. Njehsori juaj është model me lexim me SOND aparat dhe për këtë arsye për këtë lloj të njësorëve më të vjetër mund të gjenerohet fatura vetëm në momentin kur lexohet njehsori nga ekipet tona.

Mundësia tjetër është ndonjë problem teknik momental i komunikimit të njehsorëve nga distanca me bazën e aplikacionit. Për këtë rast na njoftoni përmes emailit tonë zyrtar duke na e dërguar njërën nga të dhënat bazike: emailin me të cilin jeni regjistruar, shifrën e konsumatorit ose numrin personal dhe ne do ta rivendosim fjalëkalimin tuaj. Po ashtu, ne do të njoftojmë shërbimin përkatës të IT-së që ta verifikojë se a ka ndonjë problem në aplikacion dhe ta eliminojë pengesën nëse ajo ekziston.

Gjatë regjistrimit në eKesco më paraqitet “Problem në regjistrim. Ju lutem provoni përsëri”. Çfarë të bëj?

Për këtë problem së pari duhet ta konsultoni manualin e aplikacionit, ta verifikoni se a i jeni përmbajtur hapave të tij. Nëse po, atëherë kujdesuni që të dhënat të regjistruara nga ju të jenë të sakta, numri i telefonit të jetë nga operatorët kosovarë, si dhe të keni të regjistruar numrin personal të letërnjoftimit të lëshuar në Kosovë dhe ajo të jetë me afat valid.

Pse shuma e faturës së fundit figuron ende në eKesco edhe pse e kam paguar?

Mundësia që mos të figurojë vlera e pagesës së fundit të realizuar nga ju mund të ndodhë kur në momentin e realizimit të pagesës nuk ka ndodhur përditësimi i sistemit të pagesave. Kjo kërkon një kohë të shkurtër për të figuruar ndryshimi i fundit. Po ashtu, nëse e keni bërë pagesën jashtë aplikacionit e-kesco në shifër të faturës tjetër (shifër gabim), në këtë rast duhet të verifikoni shifrën që e keni shënuar në fletëpagesë

Pse duhet t’i përditësoj të dhënat në eKesco?

Përditësimi i të dhënave është i rëndësisë funksionale për aplikacionin tonë. Të dhënat bazike, të cilat duhet përditësuar nëse ndryshohen, janë:  numri i telefonit dhe email adresa. Të dhënat mund t’i përditësoni duke e konsultuar udhëzuesin/manualin e aplikacionit. Por, në rastet kur nuk arrini t’i përditësoni ato, na shënoni në emailin tonë zyrtar, duke na dërguar njërën nga të dhënat bazike: emailin me të cilin jeni regjistruar, shifrën e konsumatorit ose numrin personal.

Pse nuk mundem ta printoj faturën nga eKesco me të dhëna komplet të adresës?

Aplikacioni e-Kesco i shfaq të dhënat me **, në rastet kur emri i konsumatorit në aplikacion nuk përputhet me emrin në sistemin tonë. Kjo ndodh me qëllim që të jemi në përputhshmëri me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave. Ju lutem, përditësojini të dhënat tuaja më të fundit duke u paraqitur në sportelet e KESCO-s në distriktin tuaj.

Pse nuk më vjen mesazhi në numrin tim personal?

Së pari, ju lutem sigurohuni që e keni vendosur një numër telefoni nga operatorët kosovarë, si Ipko, vala ose të tjerë. Po ashtu, kini parasysh që mesazhi për ta rivendosur/ndërruar fjalëkalimin mund të vonojë 2-5 minuta.

Në rast të mos pranimit të mesazhit edhe pas kontrollimit të arsyeve të lartshënuara, ju lutem na shënoni në emailin zyrtar: info@kesco-energy.com, duke na dërguar njërën nga të dhënat bazike: emailin me të cilin jeni regjistruar në aplikacion, shifrën e konsumatorit tuaj ose numrin personal. Ne do ta verifikojmë dhe ju njoftojmë për fjalëkalimin tuaj.

 

A mund të kryej pagesën e energjisë elektrike nga të gjitha bankat?

Kompania jonë gjatë zhvillimit të aplikacionit eKesco është dashur që për shkak të specifikave të programit, të përcaktohet për një bankë përmes së cilës do të realizohen transaksionet financiare.

Banka në fjalë është vetëm ndërmjetësues i realizimit të pagesës suaj, por ju mund ta bëni pagesën nga cilado bankë pa paguar provizion bankar për transaksionin tuaj.

Preuzmite aplikaciju eKesco