shq eng srb

Aparati u kancelariji

Kompjuteri i ostali kancelarijski aparati su neki od najvećih potrošača, sa najvećim utroškom električne energije.

  • Ugasite kompjutere, monitore, štampače, tokom noći i vikenda. Ukoliko ne možete da ugasite kompjuter, onda makar ugasite monitor i štampač.
  • Uvek se uverite da su ugašeni fotokopir aparati van radnog vremena. Takođe, izbegavajte nepotrebno kopiranje.
  • Koristite laptop umesto kompjutera, ukoliko je moguće. Laptop troši mnogo manje energije.
  • Ne koristite sve štampače. Ukoliko imate nekoliko kompjutera u vašoj kancelariji, privežite ih na jedan štampač, kako biste uštedeli energiju.
  • Ugasite klimu, lampe na vašem stolu ukoliko ih ne koristite dok radite.
  • Tokom kupovine opreme za kancelariju, pazite na to da uzmete opremu koja štedi električnu energiju.
  • Ukoliko imate kuhinju u vašim kancelarijama, pazite da ne ostavite neki aparat ili svetla uključenim bespotrebno.
  • Grejače u vašoj kancelariji podesite na konstantnu temperaturu, tako da koriste manje električne energije.
outlet washing machine