shq eng srb
gradient

Računi/ uplate

Račune za električnu energiju možete platiti na različite načine. Pogledajte naše opcije plaćanja i izberite onu koja vam najviše odgovara

KESCO je kompanija koja pruža kvalitetne i sigurne usluge koje su dostupne svim potrošačima. Mo smo posvećeni pružanju najboljih i inovativnih rešenja za vas, kako bismo bili efikasniji, kako bismo olakšali vašu svakodnevnicu, kako bismo uštedeli vreme i smanjili troškove.

KESCO je od privatizacije u maju 2015 godine, u okviru razvojnih inovacionih planova sproveo mnogobrojne digitalizovane projekte za obračunavanje i plaćanje, koji su DANAS na vašem raspolaganju. Svi ovi projekti su vidno uticali na povećanje vašeg zadovoljstva i poverenja u naše usluge.

Potrošačima su na raspolaganju ovi kanali za plaćanje električne energije:

  • KESCO-ove kase (mape),
  • mobilna aplikacija eKesco,
  • internet stranica KESCO-a,
  • komercijalne banke (šalteri i e-banking),
  • mikrofinansijske institucije
  • i preko Pošte Kosova.

Da primite račun u elektronskom obliku, možete se registrovati na mobilnu aplikaciju eKesco.

Preuzmite aplikaciju eKesco