Politika Privatnosti

 

Datum stupanja na snazi: 04.02.2020
KESCO (“mi”) menadžiramo stranicu interneta https://kesco-energy.com ("Usluga").

Ova stranica vas obaveštava o našim politikama u vezi sa prikupljanjem, upotrebom i otkrivanjem ličnih podataka kada koristite naše Usluge i opcije koje su povezane sa tim podacima.

Mi koristimo vaše podatke da bi obezbedili i poboljšali Usluge. Koristeći Usluge, vi primate sakupljanje i upotrebu informacije u skladu sa ovom politikom. Ako se ne odredi drugačije u ovoj Politici Privatnosti, koriščena terminologija u ovoj Politici Privatnosti imaju isti smisao kao u našoj terminologiji i Uslovima., pristupačne od https://kesco-energy.com.

Prikupljanje Informacije i Korišćenje

Mi prikupljamo nekoliko vrsta informacija za različite ciljeve da bi obezbedili i poboljšali naše Usluge za vas.

Vrste prikupljenih podataka

Lični Podatci


Ako koristite naše Usluge, mi možemo da vam tražimo da nam dajete nekoliko ličnih informacija koje se mogu koristiti da bi vas kontaktirali ili identifikovati ("Lični podatci"). Informacija Lične identifikacije može obuhvatiti, ali se ne ograničava samo na:

• Adresu elektronske pošte
• “Cookies” i podatci korišćenja

Podatci korišćenja

Mi takodje možemo prikupljati informacije kako se pristupa i koristi Usluga ("Podaci upotrebe"). Ovi podaci mogu obuhvatiti slične informacije kao adresa Protokola Interneta vašeg kompjutera (n.pr.. IP adresa), vrsta prelistavanja, verzija prelistavanja, stranice naše Usluge koju posetite, vreme i datum vaše posete, provedeno vreme na tim stranicama, jedinstveni identifikator opreme i ostali dijagnostički podaci.

Istraživanje i podatci “Cookies”

Mi koristimo “cookies” i slične tehnologije da bi istraživali aktivnost na našim Uslugama i da bi zadržali odredjene informacije.
“Cookies” su dosijei sa jednom malom količinom podataka koji mogu obuhvatiti jednog anonimnog jedinstvenoh identifikatora. “Cookies” se šalju u vašem prelistaču iz jedne internet stranice i čuvaju se u vašoj opremi. Tehnologije praćenja takogje korišćene su fenjeri, etikete i skripte da bi pratili i prikupljli informacije i da bi poboljšali i analizirali naše Usluge.
Vi možete da usmerite vaš prelistač da odbije sve fajlove ili da pokaže kada se jedan “cookie” šalje. U svakom slučaju, ako ne primite “cookie”, možete da ne budete u stanju da koristite nekoliko delova naše Usluge .

Primeri “Cookies” koje mi koristimo:
•Sazivi “Cookies”. Mi koristimo sazive“Cookies” da bi operirali naše Usluge.
“Cookie” Preferencija. Mi koristimo “Cookie Preferenciju” da bi podsetili vaše preferencije i razne osobine.
•“Cookie” Bezbednosti. Mi koristimo “Cookie Bezbednosti” u cilju bezbednosti .

Korišćenje podataka

“Oko sveta” koristi prikupljene podatke za razne namene:
• Da obezbedi i održava Usluge
• Da vas obavesti za promene u našim Uslugama
• Da bi vam dozvolio da učestvujete u interaktivne funkcije naših Usluga kada se odlučite za to
• Da obezbedi pažnju i podršku kod klijenta
• Da obezbedimo analize ili vredne informacije na način da možemo da poboljšamo Usluge
• Da bi nadgledali koriščenje Usluga
• Da bi otkrili, sprečili i adresirali tehnička pitanja

Prenos podataka

Vaša informacija, obuhvatajući i lične podatke, može se preneti i održavati u kompjuteru koji se nalaze van vaše države, pokrajine, mesta ili druge državne juridikcije, gde zakoni o zaštiti podataka mogu se menjati od jurisdikcije vašeg mesta.
Ako se vaša lokacije nalazi van Kosova i odlučite da nam dajete informacije, molimo vas imajte na umu da mi prenosimoo podatke, obuhvatajući i lične podatke, na Kosovu i tamo ih obradjujemo.
Vaš pristanak za ovu Politiku Privatnosti praćen od vaše predaje jedne slične informacije predstavlja vaš sporazum za taj prenos.
“Oko Sveta” će preduzeti sve potrebne korake na opravdan način da bi obezbedili da se vaši podatci tretiraju na bezbedan način i u skladu sa ovom Politikom Privatnosti i nijedan prenos vaših ličnih podataka neće se vršiti u nekoj organizaciji ili nekom mestu, osim ako postoje adekvatne kontrole, obuhvatajući bezbednost vaših podataka i ostalih ličnih informacija.

Otkrivanje Podataka

Zakonski zahtevi
“Oko Sveta” može otkriti vaše lične podatke u poverenju jer je jedno takvo delovanje potrebno za:
•Ispunjenje jedne zakonske obaveze
•Da sačuva i zaštiti prava ili imovinu “Oko Sveta”
•Da bi sprečili ili istraživali moguća dela u vezi sa Uslugama
•Da bi zaštitli ličnu bezbednost korisnika Usluga ili javnosti
•Da se zaštiti od pravne odgovornosti

Bezbednost podataka

Bezbednost vaših podataka je važna za nas, ali ne zaboravite da nijedan način prenosa preko Interneta, ili neki način elektronskog čuvanja nije 100% bezbedan. Dok se mi trudimo da koristimo komercijalna sredstva prihvatljiva da bi zaštitili vaše lične podatke, mi ne možemo da garantujemo njenu absolutnu bezbednost.

Dobavljaći usluga

Mi možemo da angažujemo kompanije ili osobe treće strane da bi olakšali naše Usluge ("Dobavljaće Usluga"), da bi pružali Usluge u naše ime, da bi vršili usluge u vezi sa Uslugom ili da bi nam pomogli u analiziranju korišćenja naših Usluga.

Ove treće strane imaju pristup u vašim ličnim podatcima samo da bi izvršili ove zadatke u naše ime i obavezne su da ne otkrivaju ili koriste njih za neku drugu namenu.

Analitika

Mi možemo koristiti Dobavljače Usluga treće Strane da bi nadgledali i analizirali korišćenje naših Usluga.

Google Analytics je jedna analitička usluga u internetu pružena od Google koja istražuje i izveštava saobraćaj na internetu. Google koristi prikupljene podatke da bi istražio i nadgledao korišćenje naših Usluga. Ovi podatci se dele sa ostalim uslugama u Google. Google može koristiti prikupljene podatke da bi kontekstualizovao i personalizovao reklame svoje reklamne mreže. Vi možete odustati od vršenja vašeg delovanja u Uslugama na dispoziciji u Google Analytics instalirajući dodatak optičkog prelistavanja u Google Analytics. Dodatak sprečava Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js i dc.js) da razmenjuje informacije sa Google Analytics u vezi sa aktivnostima poseta. Za više informacija o praksama privatnosti Google, molimo vas posetite prakse privatnosti Google kod stranice na internetu: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Veze sa ostalim stranicama

Naša usluga može sadržati veze sa ostalim stranicama koje mi ne operiramo. Ako kliknete u jednu vezu treće strane bićete usmereni u stranicu treće strane. Mi vam savetujemo da pregledate Politiku Privatnosti za svaku web stranicu koju posećujete.

Mi nemamo nijednu kontrolu i ne preduzimao nikakvu odgovornost za sadržaj, politike privatnosti ili prakse stranica ili usluga treće strane.

Privatnost dece

Naša služba ne adresira nikog ispod 18 godina starosti ("Decu").

Mi ne prikupljamo svesno identifikacione informacije od bilo koga ispod 18 godina starosti. Ako ste roditelj ili staratelj i svesni ste da su nam vaša Deca obezbedili lične podatke, molimo vas kontaktirajte nas. Ako smo svesni da smo prikupili lične podatke od dece bez provere roditeljskog pristanka, preduzećemo korake da otklonimo te informacije iz naših servera.

Promene u ovoj politici privatnosti

Mi možemo ažurirati povremeno našu Politiku Privatnosti. Mi ćemo vas obavestit za svaku peromenu objavljujući novu Politiku privatnosti na ovoj stranici.

Mi ćemo vas obavestitit sa email i/ili sa jednim istaknutim obaveštenjem u našoj Službi, pre nego li se promena izvrši efektivnom i ažurirati "efektivni datum" na čelu ove Politike Privatnosti.

Savetujemo vam da periodično pregledate ovo Politiku Privatnosti za svaku promenu. Promene u ovoj politici privatnosti su efektivne kada se one objave u ovoj stranici.

Kontaktirajte nas

Ako imate neko pitanje u vezi sa ovom Politikom Privatnosti, molimo vas kontaktirajte nas:

Sa email: contactcentre@kesco-energy.com

Keds Call Center
Online usluge
Stambene i poslovne usluge

Pronadjite usluge za komercijalne i potrošače u domaćinstvu

Račun i plaćanje

Pronadjite informacije za objašnjenje računa i načine plaćanja

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e Thirrjeve: 0800 791 00
Politika Privatnosti