Zakonodavdstvo

Zakonodavdstvo na snazi
 
Ceo proces rada u KESCO d.d. odvija se oslanjajući se na zakonodavstvu na snazi. Svi registrovani potrošači i oni koji žele da budu redovni potrošači KESCO d.d., mogu se služiti zakonodavstvom koje je na snazi, na osnovu kojeg  KESCO d.d. razmatra i odlučuje na zahteve i žalbe potrošača.

Keds Call Center
Online usluge
Stambene i poslovne usluge

Pronadjite usluge za komercijalne i potrošače u domaćinstvu

Račun i plaćanje

Pronadjite informacije za objašnjenje računa i načine plaćanja

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e Thirrjeve: 0800 791 00
Politika Privatnosti

Zakoni usvojeni od strane Parlamenta Republike Kosova

Zakon o energetici
Zakon o električnoj energiji
Zakon o Energetskom Regulatoru
×

Administrativne Naredbe

Naredba 2008/5 o uzurpiranoj imovini
Naredba 2004/2 o uzurpiranoj imovini
×

Pravila RUE-a (Regulatornog Ureda za Energiju)

Pravilo za rešavanje sporova u Sektoru energije
Pravilo za opšte uslove snabdevanja električnom energijom
Pravilo za priključenje i isključenje potrošača u Sektoru energije na Kosovu
Ostala pravila RUE

Procedure i kodeks KESCO d.d.

Procedura za opšte žalbe potrošača
Procedura za identifikaciju i sprečavanje neovlašćenog koriščenja električne energije
Procedura Pozivnog Centra
Ugovor o snabdevanju električnom energijom za potrošače u domačinstvu
Ugovor o snabdevanju električnom energijom za komercijalne potrošače
Procedura za gašenje računa
Procedura za novi priključak
Privremena Procedura za fakturisanje i čitanje potrošača
Kodeks merenja Operatera Distribucije
Kodeks Distribucije OSD
Kodeks Ponašanja i Etike / KESCO Etički Kodeks
Kodeks rada za prilaz na zemlji i zgradama
×