Unutrašnje Revizije

 

KESCO ima jedinicu Unutrašnje Revizije, koja se stara da kompanija bude profitabilna i na usluzi potrošača, ali ovo ne mogu sami. Za svako loše ponašanje ili nezakonsko delo, kao od strane radnika kompanije ili neodgovornog radnika, vi možete prijaviti na broj 038 501701 1161 dhe 038 79 1161 ili elektronskom poštom audit@kesco-energy.com.

Vaša informacija če biti konfidencijalna.

Keds Call Center
Online usluge
Stambene i poslovne usluge

Pronadjite usluge za komercijalne i potrošače u domaćinstvu

Račun i plaćanje

Pronadjite informacije za objašnjenje računa i načine plaćanja

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e Thirrjeve: 0800 791 00
Politika Privatnosti