Novosti & Dogadjaji
KESCO digitalizirao komuniciranje sa svakim potrošacem 07-05-2020

U sklopu primene vizije KESCO-a, lansiran je sistem IVR komuniciranja (Interaktivan odgovor preko glasa). Ovo omogucava našim potrošacima da imaju pristup u važnim informacijama koje se ticu sa uslugama elektricne energije, pozivajuci samo na broj KESCO-a besplatno 0800- 791 00  gde ce imati mogucnosti da komuniciraju sa automatskim glasom preko komandi telefona.

Sistem IVR i KESCO-a je lak za upotrebu, prikladan i štedi dragoceno vreme naših potrošaca: prikazivajuci njihov identikacioni broj, oni koji telefoniraju mogu imati pristup mnogim informacijama, obuhvatajuci I obaveze za placanje, evnetualne prekide energije, planirano održavanje, kao I status dali je potrošac iskljucen ili prikljucen. Ali, preko ovog dobrog sistema pružaju se I mnoge druge usluge. Ako jedan potrošac ima potrebe da govori sa nekim od naših operatera u Pozivnom Centru, I u trenutku poziva svi naši agenti su zauzeti, sistem IVR pokazuje telefonisti da ce jedan od naših agenta telefonirati njemu cim bude slobodan, štedeci mu vreme.

Što više, u sistemu IVR, KESCO je obuhvatio I hitnu liniju #1999. Ova linija je namenjena samo za hitne slucajeve (kao požar, nesrece I dr.) I potrošaci su obavezni da koriste ovu liniju samo da bi izvestili pitanja koja se ticu sa opasnostima za život I zahtevaju brzu intervenciju od urgentnih ekipa. Ne urgentni pozivi nece se proslediti iz ove linije I potrošaci ce biti preusmereni u Pozivni Centar na broju 0800 791 00, zato mi molimo naše potrošace da poštuju ovu važnu procedure na nacin da urgentna linija bude neprestano slobodna za urgentne pozive.

Naš novi sistem IVR je zadnji primer posvecenosti KESCO-a da bude 24/7 u službi potrošaca sa najvecom posvecenošcu, da bi poboljšali kvalitet naših usluga I povecala zadovoljnost potrošaca.

 


 
Keds Call Center
Online usluge
Related News
Arhiva Novosti & Dogadjaja
Stambene i poslovne usluge

Pronadjite usluge za komercijalne i potrošače u domaćinstvu

Račun i plaćanje

Pronadjite informacije za objašnjenje računa i načine plaćanja

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e Thirrjeve: 0800 791 00
Politika Privatnosti