Keds Call Center
Online usluge
Stambene i poslovne usluge

Pronadjite usluge za komercijalne i potrošače u domaćinstvu

Račun i plaćanje

Pronadjite informacije za objašnjenje računa i načine plaćanja

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e Thirrjeve: 0800 791 00
Politika Privatnosti

Objašnjenje Računa

A1 – Aktivna električna energija potrošena u višoj tarifi,
A2 – Aktivna električna energija potrošena u nižoj tarifi,
A1B1 – Aktivna električna energija potrošena u višoj tarifi, prvi blok do 200 kWh,
A2B1 – Aktivna električna energija potrošena u nižoj tarifi, prvi blok do 200 kWh,
 
Maksimalni iznos A1B1+A2B1=200kWh.
A1B2 – Aktivna električna energija potrošena u višoj tarifi, drugi blok od 200 do 600 kWh,
A2B2 – Aktivna električna energija potrošena u nižoj tarifi, drugi blok od 200 do 600 kWh,

Maksimalni iznos A1B2+A2B2=400kWh.
A1B3 – Aktivna električna energija potrošena u višoj tarifi, treći blok iznad  600 kWh,
A2B3 – Aktivna električna energija potrošena u nižoj tarifi, treći blok iznad  600 kWh,

U ovom bloku  se fakturiše sva energija koja nije fakturisana u I i II bloku ili drugo objašnjenje
U ovom bloku se fakturišu kilovati koji nisu fakturisani u I i II bloku

M - Merena energjia, tačnije energija očitana na brojilu,
E
- Procenjena energija (paušal), Objašnjenje: Preciznije nije paušal ...ova energija je fakturisana računajući na osnovu prethodnih meseci.

Fiksna Tarifa
= 25 Eura/godišnje ili 25/12 = 2.08 Eura/mesečno.
Neto = A1B1+A2B1+A1B2+A2B2 +A1B3+A2B3
PDV = porez na dodatnu vrednost = Neto iznos x 16 %.
Račun Ukupno = Neto + PDV

×

Naćin plaćanja za Potrošače

×