Žalbe, njihovo rešavanje

Žalbe, njihovo rešavanje

Ako mislite da Vam je na bilo koji način učinjena nepravilnost u vezi sa računima električne energije (ili na platnoj kartici vačeg računa), od strane KESCO D.D. onda Vi možete da podnesete žalbu na šalterima Korisničkih servisa, navodeći vašu žalbu.

Kako da se žalim?

Korak  1.   Dodjite na šalterima Korisničkog servisa ili preuzmite sa web-stranice obrazac žalbe za potrošače.
Korak  2. Popunite podatke o potrošaču.
Korak  3. Obeležite  (neki  od kvadratića) kako biste  odredili vrstu žalbe.
Korak  4. Navedite sve informacije koje vam mogu pomoći u što pravičnijem razmatranju vaše žalbe.
Korak  5. Potpišite obrazac i stavite datum na obrazac žalbe.
Korak  6. Priložite dodatne dokumente za koje mislite da vam mogu pomoći u pravednom rešavanju žalbe, dostavite obrazac na najbližem šalteru  KESCO-a. Tokom predaje, tražite od službenika na šalteru da vam izda zeleni karton, sa kojim dokazujete da ste se žalili.

Drugi način je da pošaljete žalbu elektronskom poštom na adresi contactcenter@kesco-energy.com, ili preko kutije predloga u svim distriktima/pod-distriktima ili preko web-strane www.kesco-energy.com kod polja TVOJA IDEJA.

U svim distriktima i pod-distriktima KESCO-a nalaze se kutije za predloge u kojima, Vi poštovani potrošači možete dati vaše savete, zahteve, pohvale ili žalbe u vezi sa našim uslugama ili ponašanjem radnika KESCO D.D.

Ispod možete pronaći neke od vrsta žalbi keje potrošači mogu podneti na šalterima Korisničkog servisa.

B1 - Ne registrovano plaćanje

Ako potrošač primeti da izvršena uplata, nije registrovana na njegovom računu treba da prijavi na šalterima Korisničkog servisa KESCO-a, tom prilikom neophodno je da dostavi i priznanicu-uplatnicu kao dokaz, kao i druge dokaze.

B2 - Pogrešni početni bilans

Ukoliko je prilikom prenosa podatka učinjena je greška.

B3 - Neprimanje računa

Ako Vaši računi ne dolaze redovno ili ne dolaze uopšte, prijavite ovo u KESCO D.D. da se ovo ne ponovi u budućnosti.

B4 - Iznadlimita

Ako ste fakturisani preko limita zbog greške u čitanju.

B5 - Promena paušala

Jedno vreme ste paušalno dobijali račune, bez merenja, u medjuvremenu ste postavili brojilo i želite fakturisanje po merenjima koja se dobijaju brojilom.

B6 - Nekorektno čitanje

Vaše brojilo nije čitano onako kako je fakturisano, sa  kilovat-satima koje niste potrošili.

B7 - Neredovno čitanje

Brojilo koje registruje utrošenu energiju nije redovno čitano, mesečno, i imate nagomilavanje potrošenih kilovat-sati u samo jednom računu.

B8 - Netačno brojilo

Ako potrošač sumnja da brojilo netačno meri, onda treba da prijavi na šalterima KESCO-a i preda žalbu.

B9 - Zahtev za brisanje duga

B91 - Privatizovali ste neko preduzeće i u kartici privatizovanog preduzeća je dug koji pripada starom preduzeću, tražite da se izbriše ovaj dug i promenu imena, sa sobom ponesite sva dokumenta procesa privatizacije i podatke vaše firme.

B92 - Prema odluci suda, KESCO D.D. je obavezana da uradi brisanje duga na vašoj obračunskoj kartici, potrebno je na šalterima dostaviti svu neophodnu dokumentaciju.

B93 - Imate imovinu, koja je bila uzurpirana od strane uzurpatora i akumulirani dug od strane uzurpatora nije vaš. Prijavite na šalterima KESCO D.D. i sa sobom ponesite izdatu dokumentaciju od strane Kosovske Agencije za Imovinu, koja dokazuje da je vaša imovina bila uzurpirana. Ako ste preuzeli vlasništvo na vašoj  imovini odredjenog datuma, onda  treba da zahtevate brisanje duga do tog datuma. Nesporni dug se treba platiti.

B10 - Isključenje bez obaveštenja

Ako ste isključeni sa mreže snabdevanja električnom energijom bez obaveštenja. Podnesite KESCO-u vašu izjavu zahtevajući objašnjenje zašto niste dobili obaveštenje o isključenju.

B11 - Ostalo

Ako imate neku žalbu i ne odgovara vam nijedna od gore navedenih specifikacija, onda opišite rečima vašu žalbu.

Keds Call Center
Online usluge
Stambene i poslovne usluge

Pronadjite usluge za komercijalne i potrošače u domaćinstvu

Račun i plaćanje

Pronadjite informacije za objašnjenje računa i načine plaćanja

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e Thirrjeve: 0800 791 00
Politika Privatnosti