• Profil KESCO-a
 • Profil investitora ÇALIK Holding & LIMAK Holding

KESCO ili Kosovska Kompanija za Snabdevanje Električnom energijom osnovana je u januaru 2015 od konzorcijuma Limak-Calik. Jedna od preduzetih reformi od odgovornih institucija u energetskom sistemu na Kosovu je i razdvajanje snabdevanja i distribucije, KESCO je jedna od onih reformi koje ciljaju liberalizaciji tržišta u snabdevanju električnom energijom.

Misija konzorcijuma LIMAK-CALIK je uvodjenje jednog novog iskustva u ovoj industriji i osnivanje ove kompanije nije samo pravna uskladjenost nego i deo ove misije.

KESCO ima oko 600 hiljada potrošača kojima služimo sa velikom posvećenošću. Kako bi ispunili što bolje zahteve potrošača KESCO se proteže u svim gradovima na Kosovu koji se menadžiraju od 7 glavnih distrikta. Zasnovano na prirodi potrošača, koju sačinjavaju potrošači domaćinstva, komercijalni i industrijalni, mi smo prilagodili i odgovarajuće departmane kako bi služili njima što bolje.

Ali zbog što boljih usluga, KESCO se trudi da izgradi partneritet sa potrošačima koji treba da nas izveste ili obaveste u slučaju nekog kvara ili neke druge relevantne informacije. KESCO je stavio na raspolaganje potrošačima sredstva za komuniciranje kao što je pozivni centar, elektronsko komuniciranje ali i preko službenih socijalnih mreža.
KESCO je posvećen da pruža što bolje usluge za sve potrošače. Neprekidno i kvalitetno snabdevanje je naša obaveza prema ovim potrošačima i mi činimo sve moguće napore da bi to dostigli.

ÇALIK Holding

ÇALIK Holding osnovan je 1981 godine osnivač je Ahmet Çalık, član porodice Çalık, koji su počeli sa komercijalnim aktivnostima još 1930 godine. Danas, Grupa ima oko 20, 000 zaposlenih radnika u svim poslovnim jedinicama, rasporedjnih u 17 zemalja, u sektorima: energije, telekoma, tekstila, gradjevinarstva, finansija, medija i rudarstva.

Kao jedna od najvećih industrijskih kompanija u Turskoj, Çalık Holding nastavlja da bude lider investitora na Bliskom Istoku i na Balkanu, i ima promet od 2.8 milijardi američkih dolara. Sa konsolidovanim srestvima od 8 milijardi dolara, Çalık Holding aktuelno radi na projektima vrednim 20 milijardi dolara.

Çalık Holding je važan faktor u energetskom sektoru. Kompanija je proširena u ovom sektoru i sada ima u svom sastavu i kompaniju Yeşilırmak Elektrik Dağıtım YEDAŞ, koja snabdeva električnom energijom pet važnih gradova u Turskoj i Kosovsku Kompaniju za Distribuciju i Snabdevanje Električnom Energijom (KESCO). Çalık Holding takodje učestvuje i u mnogim drugim energetskim aktivnostima, kako u Tursku tako i u drugim zemljama, kao što je renoviranje električne infrastrukture u jednom delu Turkmenistana, stabilizaciju gasne električne centrale u Gruziji i termoelektrane Navol u Uzbekistanu.

Investicije u energiji Çalık Holdinga

 • Çalık Enerji kao deo Çalık Holdinga, potpisao je ugovor u vrednosti od 200 miliona američkih dolara za izgradnju prve kombinovane centrale u Gruziji.
 • Çalık Enerji će ove godine početi sa modernizacijom kombinovane centrale sa prirodnim gasom u Turkmenistanu sa kapacitetom od 750 MW.
 • Çalık Enerji trenutno je završio 80% radova u izgradnji termoelektrana Al Khairat i Nainawa u Iraku kapaciteta od 2000 MW.
 • Çalık Enerji dobio je tender i ima suvlasništvo u Kosovskoj Kompaniji za Distribuciju i Snabdevanje Električnom Energijom (KESCO), koja ima preko 450 hiljada potrošača i distribuira preko 5 milijarde kWh električne energije godišnje.
LIMAK Holding

LIMAK Holding je osnovan 1976 godine. Tokom razvijanja ova kompanija se proširila i razvija svoje aktivnosti u nekoliko sektora, obuhvatajući energiju, turizam, cementaru, infrastrukturu, rukovodjenje i funkcionisanje aerodroma, upravljanje lukama, kao i sektor hrane i avio-saobraćaja.

Limak Construction je uspešno završio mnoge projekte u ukupnoj vrednosti od preko 6 milijardi američkih dolara, obuhvatajući aerodrome, luke, autoputeve, hidroelektrane, industrijske fabrike, naftovode i gasovode, kompleks zgrada i hotela. Istovremeno je jedna od najvećih medjunarodnih kompanija za izgradnju rangirana od strane revije Engineering News Record.

Jedna od grana kompanije je i Limak Energy Group, koja je aktivna u čitavom energetskom lancu, obuhvatajući proizvodnju, distribuciju, prodaju i trgovinu električne energije. U svojim strateškim ciljevima, Limak Energy Group nastavlja da razvija nove projekte, u cilju postizanja 5000 megavati proizvodnog kapaciteta. Aktualno, Limak Energy proizvodi sa 5 hidroelektrana, dok do 2014 godine kompanija ima za cilj da pusti u proizvodnji i tri druge nove hidroelektrane. Kompanija je postala lider na tržištu distribucije električne energije, dobijajući tendere za privatizaciju distributivnih kompanija Bogazici i Akdeniz u Turskoj i Kosovskoj Kompaniji za Distribuciji i Snabdevanje Električnom Energijom na Kosovu.

Limak je obuhvaćen u jedan širok spektar energetskih aktivnosti.

Aktivnosti u proizvodnji električne energije:

 • Hidroelektrana Alkumru na reci Dicle-Botan u Sirti sa instaliranim kapacitetom od 266 MW i godišnjim proizvodnim kapacitetom od preko 1000 GWh.
 • Hidroelektrana Uzunçayır na reci Munzur u Tunceli sa kapacitetom od 84 MW i godišnjim proizvodnim kapacitetom od 322 GWh.
 • Hidroelektrana Seyrantepe Dam u toku Peri reke Firat u Elazığ sa punim instaliranim kapacitetom od 59 MW i godišnjim proizvodnim kapacitetom od 164 GWh.
 • Hidroelektrana Pamuk u toku Pamuk u Mersin, sa kapacitetom od 24 MW i godišnjim proizvodnim kapacitetom od 94 GWh.
 • Hidroelektrana Çal na granici provincije Denizli sa kapacitetom od 2.2 MW i godišnjom proizvodnjom od 12 GWh.
 • Geotermalna Termoelektrana Buharkent sa kapacitetom od 15 MW i godišnjim kapacitetom od 110 GWh.

Limak ima u izgradnji i nekoliko hidroelektrana, kao: Pembelik sa kapacitetom od 30 MW i godišnjom kapacitetom od 405 GWh, Tatar sa kapacitetom od 131 MW i godišnjim kapacitetom od 421 GWh, Kirazlık sa kapacitetom od 45 MW i godišnjim kapacitetom od 150 GWh, kao i to što je dobio tender za privatizaciju termoelektrane na prirodni gas Hamitabat, sa proizvodnim kapacitetom od 1156 MW kao deo investicije, Limak predvidja da ovu termoeletranu transformiše kao naj efikasniju u Tursku.

Distribucija energije

Limak je akcionar u nekoliko distributivnih mreža:

 • UEDAŞ se bavi distribucijom i prodajom električne energije na malo u provincijama Bursa, Balıkesir, Çanakkale and Yalova. Ima 2.7 miliona potrošača i distribuira 10 milijardi kWh. Limak ima u vlasništvu 33% akcija.
 • ÇEDAŞ se bavi distribucijom i prodajom električne energije na malo u provincijama Yozgat, Sivas and Tokat i ima 725 hiljada potrošača i distribuira 3 milijarde kWh. Limak ima u vlasništvu 33% akcija.
 • BEDAŞ se bavi distribucijom i prodajom električne energije na malo u evropskom delu Istanbula. Ukupno ima 4.3 miliona potrošača i distribuira 25 milijardi kWh. Limak ima u vlasništvu 33% akcija.
 • AEDAŞ se bavi distribucijom i prodajom električne energije na malo u provincijama Antalia, Isparta i Budur. ima 1.7 miliona potrošača i distribuira 7.5 milijarde kWh. Limak ima u vlasništvu 33% akcija.
 • KESCO se bavi distribucijom i prodajom električne energije na malo na Kosovu. Ima 450 hiljada potrošača i distribuira 5 milijarde kWh. Limak ima u vlasništvu 50% akcija.

Keds Call Center
Online usluge
Stambene i poslovne usluge

Pronadjite usluge za komercijalne i potrošače u domaćinstvu

Račun i plaćanje

Pronadjite informacije za objašnjenje računa i načine plaćanja

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e Thirrjeve: 0800 791 00
Politika Privatnosti