alert-icon

KESCO përdor Cookie Policy për t'ju ofruar një përvojë më të mirë gjatë shfletimit. Duke e përdorur faqen tonë, ju i pranoni politikat tona për 'cookies'.

shq eng srb

Kalkulo shpenzimet tua

Kalkulatori i shpenzimeve ju mundëson të kalkuloni koston e energjisë elektrike. Thjesht shkruani vlerat A1 dhe A2, të cilat mund t'i merrni në njehsorin tuaj dhe zgjedhni llojin e konsumatorit shtëpiak apo komercial. 

Informatë me rëndësi për konsumatorët

  • A1 - Energjia aktive në tarifën e lartë (që gjatë periudhës 01.04 – 30.09 fillon nga ora 08:00-23:00, ndërsa gjatë periudhës 01.10 - 31.03 fillon nga ora 07:00 – 22:00 ) dhe
  • A2 - Energjia aktive në tarifën e ulët (që gjatë periudhës 01.04 – 30.09 fillon nga ora 23:00-08:00 ndërsa gjatë periudhës 01.10 - 31.03 fillon nga ora 22:00 – 07:00 ).