shq eng srb

Si ta llogaris konsumin e energjisë?

Konsumatorët paguajnë faturat e energjisë elektrike çdo muaj, andaj është normale të ndalim dhe të pyesim sa shpenzojnë pajisjet elektrike të cilat ne i përdorim çdo ditë. Në këtë faqe ju mund të llogarisni vlerën e përafërt të pajisijeve elektrike që ju i shfrytëzoni në shtëpitë tuaja.

Më poshtë ju duhet të selektoni pajisjet që i përdorni çdo ditë, në mënyrë që të kalkuloni shpenzimet tuaja. Duke i kalkuluar shpenzimet ju i mbani nën kontroll ato.