Qendra e thirrjeve

Qendra e Thirrjeve punon pa ndërprerë 24 orë në ditë. Numri kontaktues është 0800 791 00.  Në këtë Qendër mund të kërkoni informacione edhe nëpërmjet postës elektronike në adresën contactcenter@kesco-energy.com.

Përmes thirrjeve në këtë Qendër mund të informoheni për:

  • - Borxhin tuaj
  • - Faturën mujore
  • - Orarin e punimeve në rrjet
  • - Procedurën e shërbimeve
  • - Aplikacionin eKESCO.

Po ashtu mund të paraqitni:

  • - Denoncim
  • - Prishje dhe
  • - Ndonjë informatë tjetër.
Keds Call Center
Shërbime online
Konsumatorët shtëpiak & komercial

Shërbime për konsumatorë shtëpiak & komercial

Fatura dhe pagesat

Informata për shpjegimin e faturës dhe mënyrat e pagesës

Vende të lira të punës

Vende të lira të punës

Kompania Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike SH.A
Kosovo Electricity Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e Thirrjeve: 0800 791 00
Politika e Privatësisë