Audit i brendshëm

 

KESCO ka njësinë e Auditimit të Brendshëm, e cila kujdeset që kompania të jetë profitabile dhe në shërbim të konsumatorëve, por kjo nuk mund të bëhet vetëm. Për çfarëdo sjellje jo të mirë apo veprime të kundërligjshme, si nga punëtorët e kompanisë apo edhe nga qytetarë jo të ndërgjegjshëm, mund të lajmëroni në numrat 038 501701 1161 dhe 038 79 1161 apo me postë elektronike audit@kesco-energy.com.

Informata juaj do të trajtohet me besueshmëri.

Keds Call Center
Shërbime online
Konsumatorët shtëpiak & komercial

Shërbime për konsumatorë shtëpiak & komercial

Fatura dhe pagesat

Informata për shpjegimin e faturës dhe mënyrat e pagesës

Vende të lira të punës

Vende të lira të punës

Kompania Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike SH.A
Kosovo Electricity Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e Thirrjeve: 0800 791 00
Politika e Privatësisë