Foto Galeria
  • Punime në terren
  • Ngjarje
  • Imazhe nga KESCO
Aktivitetet e rregullta të mirëmbajtjes gjatë janarit 2015_2
Aktivitetet e rregullta të mirëmbajtjes gjatë janarit 2015_1
Gjate montimit te transformatorit ne TS Shtylle Palestra Sportive_Obiliq
Montimit i konstruksionit metalik-blinde ne trafostacionin Udhekryqi ne Fushe-Kosove
Montimi i kokave kabllovike në kthinat tensinonit te mesem ne trafostacionin Udhekryqi_ Fushe-Kosove
Rrjeti i TM dhe TU i montuar ne shtyllen e re bartese te betonit ne rr.Rezmi Azemi _Prizren
Lagjja Dardania 8_Gjendja e rrjetit 0.4 kV ajror pas vendosjes se kabllos dhe pas montimit ne shtylle betoni
Rrjeti 10kV para dhe pas montimit konsutksionit te ri metalik ne Pogragje_Gjilan
Gjendja e rrjetit pas dislokimit të Trafostacionit ne konstruksion te ri metalik
Gjendja e trafosacionit para dhe pas nderrimit te ormanit te tensionit te ulet ne Bardhosh _Prishtine
Ndaresi linjor i montuar ne LP 10 kV Malisheva_Gjilan
Gjendja e rrjetit 10 kV para dhe pas montimit te shtylles se re te drurit ne LP 10 kV Hogoshti _degezimi Karanidell _Kamenice
Vendsoja e shtylles se re ne Budrike, LP Kllokot_Skifteraj
Vendosja e siguresave dhe shkarkueseve ne TS Brod, Gjonaj_ Ferizaj
Riparimi i ormanit ne fshatin Telaqet ne Mitrovice
Pergatitja e kokave kabllovike_Gjakove
Pastrimi i trasese ne LP Mramor_Slivove
Montimi i rrjetit ne shtyllat e reja te konstruksionit ne LP e ri 10 kV
Rregullimi i fazes se dyte te keputur _LP 35 kV Koliq_Batllave
Kalimi i transformatorit nga shtylla e drurit ne konstruksion metalik
Kalimi i LP Ajror ne nentokesor LP Gjakova 3
Vendosja e shtylles se re ne LP Mramor_Slivove
Gjate punimeve ne TSSH Guska 1_Gjakove
Matja e tokezimit punues ne Daljen e Livocit
Vendosja e shtylles se konstruksionit metalik per montimin e trafostacionit
Vendosja e gypave per shtylla betoni
Vendosja dhe drejtimi i shtylles bartese te betonit ne rrjetin 10 kV
Riparimi i ormanit 0.4 kV ne trafostacion
Montimi i transformatorit nga TS shtylla portal druri ne TS shtylle kontruksioni metalik
Montimi i ormanit 0.4 kV ne trafostacion
Montimi i izolatoreve VHD 20kVne konzolle metalike
Montimi i bazave te siguresave 0.4kV
Kalimi i rrjetit 10kV dhe 0.4kV nga shtylla e demtuar e drurit ne shtylle te re betoni
Drejtimi i shtylles kendore te betonit
Demontimi shtylles se drurit tipi piramide
Demontimi i rrjetit 10kV nga shtylla e demtuar e drurit
Montimi i rrjetit TU ne shtylle betoni
Demontimi i rrjetit 10 kV nga shtylla e demtuar e drurit
Demontimi i rrjetit 10kV nga TS nga shtylla druri e tipit portal
Finalizohet largpercuesi i Gadimes_2
Depoja e re ne Mitrovice
Fillojne punen studentet e KEDS Akademise
Puna ne terren
KEDS me korpa te reja_2
KEDS me korpa te reja_1
Investime ne lagpercues_Peje
Takimi me komunat_ Kline
Takime me komunat_ Peje
Takimi me komunat_Suhareke
Takimi me komunat_ Prizren
Takimi me komunat_ Podujeve
Takimet me komunat_ Prishtine me Drejtoratin per Infrastrukture
Finalizohet largpercuesi i Gadimes_3
Finalizohet largpercuesi i Gadimes_1
KEDS pastron mbi 600 kilometra rrjet ne tere Kosoven_1
KEDS pastron mbi 600 kilometra rrjet ne tere Kosoven_2
KEDS pastron mbi 600 kilometra rrjet ne tere Kosoven_3
Largpercuesi i ri ne Fushe te Pejes_3
Largpercuesi i ri ne Fushe te Pejes_2
Largpercuesi i ri ne Fushe te Pejes_1
Ne pune_15
Ne pune_14
Ne pune_13
Ne pune_12
Ne pune_11
Ne pune_10
Ne pune_9
Ne pune_8
Ne pune_7
Ne pune_6
Ne pune_5
Ne pune_4
Ne pune_3
Ne pune _2
Ne pune _1
Lexim i njehsoreve me pajisje te dores_1
Lexim i njehsoreve me pajisje te dores_2
Aktivitetet e rregullta te mirembajtjes ne nenstacionet 10/0.4kV_3
Aktivitetet e rregullta te mirembajtjes ne nenstacionet 10/0.4kV_2
Aktivitetet e rregullta te mirembajtjes ne nenstacionet 10/0.4kV_1
Pune te mirebajtjes në Distriktin e Prizrenit_zevendesim i shtylles_3
Pune te mirebajtjes në Distriktin e Prizrenit_zevendesim i shtylles_2
Pune te mirebajtjes në Distriktin e Prizrenit_zevendesim i shtylles_1
Linja e re per QKUK_2
Linja e re per QKUK_1
Linja e re per QKUK_3
Leshimi ne pune i trafostacionit TS 10(20)/0.4 kV Kodra e Trimave 7_Prishtine_3
Leshimi ne pune i trafostacionit TS 10(20)/0.4 kV Kodra e Trimave 7_Prishtine_1
Leshimi ne pune i trafostacionit TS 10(20)/0.4 kV Kodra e Trimave 7_Prishtine_2
Veternik_Kycja e dy daljeve ne NS Prishtina 7_5
Veternik_Kycja e dy daljeve ne NS Prishtina 7_4
Veternik_Kycja e dy daljeve ne NS Prishtina 7_3
Veternik_Kycja e dy daljeve ne NS Prishtina 7_2
Veternik_Kycja e dy daljeve ne NS Prishtina 7_1
Montimi i njehsoreve ne shtylla_fshati Bojan-Ferizaj_4
Montimi i njehsoreve ne shtylla_fshati Bojan-Ferizaj_3
Montimi i njehsoreve ne shtylla_fshati Bojan-Ferizaj-2
Montimi i njehsoreve ne shtylla_fshati Bojan-Ferizaj_1
Xerxe_ Instalimi i ormaneve ne shtylla_3
Xerxe_ Instalimi i ormaneve ne shtylla_2
Prizren _zevendesimi i 630 kVA me 1000kVA_1
Xerxe_ Instalimi i ormaneve ne shtylla_1
Riparimi i prishjes se kabllit 10 kV ne Prishtine_1
Riparimi i prishjes se kabllit 10 kV ne Prishtine_3
ND Podujeve-Nderrimi i TS Hertice (rritje e fuqise 630 – 1000 kVA)_3
ND Podujeve-Nderrimi i TS Hertice (rritje e fuqise 630 – 1000 kVA)_2
ND Podujeve-Nderrimi i TS Hertice (rritje e fuqise 630 – 1000 kVA)_1
ND Rahovec zevendesimi i 630 kVA me 1000kVA_3
ND Rahovec zevendesimi i 630 kVA me 1000kVA_2
ND Rahovec zevendesimi i 630 kVA me 1000kVA_1
Revizion i trafostacionit-shtim vaji
Rikonstruktim i rrjetit te tensionit te ulet
Distrikti i Gjakoves: montim-demontim shtylle
D. Gjakove -Shkarkimi i TS 630kVA dhe zevendesimi i tij me trafo me fuqi 1000kVA_3
D.Gjakove:Shkarkimi i TS 630kVA dhe zevendesimi i tij me trafo me fuqi 1000kVA_2
D.Gjakove:Shkarkimi i TS 630kVA dhe zevendesimi i tij me trafo me fuqi 1000kVA_1
Perforcim percuesi
Realizimi i projektit te nderrimit te transformatoreve
Zhvendosja e njehsoreve
Nderrim i shtyllave
Nderrimi i njehsoreve
Montimi i njehsoreve
Demontim-montim shtylle_Gjilan
Nderrimi i shtyllave _Malisheve
Zevendesimi i shtyllave_Dragash
Gjendja e rrjetit para dhe pas nderrimit te shtyllave
Nderrimi i transformatorit te fuqise 630kVA ne 1000 kVA_Prishtine
Ceremonia Stevie Awards_8
Ceremonia Stevie Awards_10
Ceremonia Stevie Awards_9
Ceremonia Stevie Awards_6
Ceremonia Stevie Awards_5
Ceremonia Stevie Awards_4
Ceremonia Stevie Awards_3
Ceremonia Stevie Awards_2
Ceremonia Stevie Awards_1
Vizita ne njerin nga laboratoret e elektroteknikes ne Universitetin Bogazici
Vizita ne mbare kompanine, njohja me proceset e punes dhe sistemin e menaxhimit te kualitetit
Vizita ne kompanine per sherbim me konsumatore
Vizita ne Universitetin Bogazici
Stafi i KEDS Academise pranoi dhurata nga Drejtori i Pergjithshem i kompanise Calik Yedas
Prof. Ruhi Kaykayoglu duke ligjeruar para grupit te KEDS Akademi ne Universitetin Bogazici
Pritja nga z. Mesut Serhat Dinc, Zevendesdrejtor i Pergjithshem ne LIMAK ENERGY, themelues i programit KEDS Academy
Prezantimi nga Drejtori i Operimeve ne Yedas, perdorimi i teknologjive te reja dhe permiresimet e procesit te punes nga koha e privatizimit
Prezantimi i rendesise se Programit te KEDS Akademi nga Drejtori i Pergjithshem z. Nuretin Turkoglu
Prezantim ne kompanine Calik Yedas, sistemet qe perdoren, te arriturat dhe synimet e kompanise (SAP)
Investimi ne zhvillimin e gjeneratave te reja- njeri nga prioritet e kompanise Calik Yedas
Me z. Nuretin Turkoglu, Drejtor i Pergjithshem i Calik Yedas, ne Samsun
Duke vizituar pajisjet elektroenergjetike ne Bursa
Drejtor i Pergjithshem i Calik Yedas, prezanton standardet qe zbatohen nga kjo kompani (Certifikimi sipas EFQM)
Vizita ne muzeun Kemail Ataturk
Akademia e KEDS fiton kater çmimet me prestigjioze ndërkombetare_2
Akademia e KEDS fiton kater çmimet me prestigjioze ndërkombetare_1
Diplomuan pjesemarresit e gjenerates se pare te Akademise se KEDS_12
Diplomuan pjesemarresit e gjenerates se pare te Akademise se KEDS_11
Diplomuan pjesemarresit e gjenerates se pare te Akademise se KEDS_10
Diplomuan pjesemarresit e gjenerates se pare te Akademise se KEDS_9
Diplomuan pjesemarresit e gjenerates se pare te Akademise se KEDS_8
Diplomuan pjesemarresit e gjenerates se pare te Akademise se KEDS_7
Diplomuan pjesemarresit e gjenerates se pare te Akademise se KEDS_6
Diplomuan pjesemarresit e gjenerates se pare te Akademise se KEDS_5
Diplomuan pjesemarresit e gjenerates se pare te Akademise se KEDS_4
Diplomuan pjesemarresit e gjenerates se pare te Akademise se KEDS_3
Diplomuan pjesemarresit e gjenerates se pare te Akademise se KEDS_2
Diplomuan pjesemarresit e gjenerates se pare te Akademise se KEDS_1
Takimi i trajnerit kryesor te Kombetares turke, z. Fatih Terim, me studentet e KEDS Academise_1
Ndeshja miqesore e futbollit Kosove-Turqi_10
Ndeshja miqesore e futbollit Kosove-Turqi_9
Ndeshja miqesore e futbollit Kosove-Turqi_8
Ndeshja miqesore e futbollit Kosove-Turqi_7
Takimi i trajnerit kryesor te Kombetares turke, z. Fatih Terim, me z. Mesut Serhat Dinc
Ndeshja miqesore e futbollit Kosove-Turqi_6
Ndeshja miqesore e futbollit Kosove-Turqi_5
Ndeshja miqesore e futbollit Kosove-Turqi_4
Ndeshja miqesore e futbollit Kosove-Turqi_3
Ndeshja miqesore e futbollit Kosove-Turqi_2
Ndeshja miqesore e futbollit Kosove-Turqi_1
KEDS merr pjese ne forumin per energji ne Tirane_3
KEDS merr pjese ne forumin per energji ne Tirane_2
KEDS merr pjese ne forumin per energji ne Tirane_1
KEDS rrit bashkepunimin me komuna_3
KEDS rrit bashkepunimin me komuna_2
KEDS rrit bashkepunimin me komuna_1
Nenshkruhet marrëveshja KEDS-Posta e Kosovës per mundesine e pageses se rrymes ne poste_3
Nenshkruhet marrëveshja KEDS-Posta e Kosovës per mundesine e pageses se rrymes ne poste_2
Nenshkruhet marrëveshja KEDS-Posta e Kosovës per mundesine e pageses se rrymes ne poste_1
Akademia e KEDS fillon punen zyrtarisht _3
Akademia e KEDS fillon punen zyrtarisht
Akademia e KEDS fillon punen zyrtarisht _1
KEDS pajiset me vetura te reja_3
KEDS opremljen novim vozilima_2
KEDS pajiset me vetura te reja_1
KEDS bleu mbi 1000 çanta nga grate e komunitetit RAE_3
Punetoret e KEDS i pergjigjen thirrjes per dhurimin e gjakut_6
Punetoret e KEDS i pergjigjen thirrjes per dhurimin e gjakut_5
Punetoret e KEDS i pergjigjen thirrjes per dhurimin e gjakut_4
Punetoret e KEDS i pergjigjen thirrjes per dhurimin e gjakut_3
Punetoret e KEDS i pergjigjen thirrjes per dhurimin e gjakut_2
Punetoret e KEDS i pergjigjen thirrjes per dhurimin e gjakut_1
KEDS bleu mbi 1000 çanta nga grate e komunitetit RAE_4
KEDS bleu mbi 1000 çanta nga grate e komunitetit RAE_2
KEDS bleu mbi 1000 çanta nga grate e komunitetit RAE_1
Nga nje ndeshje e futbollit
Turneu i futbollit ne KEDS
KEDS i gezoi femijet e Krushes _1
KEDS i gezoi femijet e Krushes _2
KEDS i gezoi femijet e Krushes _3
KEDS i gezoi femijet e Krushes _4
KEDS obradovao decu iz Krushe _5
KEDS i gezoi femijet e Krushes _6
KEDS i gezoi femijet e Krushes _7
KEDS i gezoi femijet e Krushes _8
Keds Call Center
Shërbime online
Konsumatorët shtëpiak & komercial

Shërbime për konsumatorë shtëpiak & komercial

Fatura dhe pagesat

Informata për shpjegimin e faturës dhe mënyrat e pagesës

Vende të lira të punës

Vende të lira të punës

Kompania Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike SH.A
Kosovo Electricity Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e Thirrjeve: 0800 791 00
Politika e Privatësisë