Qendra e thirrjeve

Qendra e Thirrjeve punon pa ndërprerë 24 orë në ditë. Numrat kontaktues janë 038 501 701 1000 dhe 038 791 000.  Në këtë Qendër mund të kërkoni informacione edhe nëpërmjet postës elektronike në adresën contactcenter@kesco-energy.com, apo përmes web-faqes www.kesco-energy.com te fusha IDEJA JUAJ.

Përmes thirrjeve në këtë Qendër mund të informoheni për:

  • - Borxhin tuaj
  • - Faturën mujore
  • - Këstin mujor
  • - Orarin e reduktimeve
  • - Procedurën e shërbimeve.

Po ashtu mund të paraqitni:

  • - Denoncim
  • - Prishje dhe
  • - Ndonjë informatë tjetër.
Keds Call Center
Shërbime online
Konsumatorët shtëpiak & komercial

Shërbime për konsumatorë shtëpiak & komercial

Fatura dhe pagesat

Informata për shpjegimin e faturës dhe mënyrat e pagesës

Vende të lira të punës

Vende të lira të punës

Kompania Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike SH.A
Kosovo Electricity Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 038 501 701 1000
038 791 000